Buněčná imunita – jak souvisí s rakovinou a čím ji posílit

Autor: Redakce Jaknarakovinu.cz

Vysvětlíme vám, jakou roli hraje buněčná imunita ve vztahu k rakovině a také poradíme, jak svůj imunitní systém posílit.

Buněčná imunita a jak ji posílit

Co je buněčná imunita

Lidská imunita je důmyslný systém, který využívá několik fází a způsobů ochrany. Lze jej rozdělit například dle obranné linie na první, druhé a třetí pásmo nebo podle vývoje na imunitu získanou a vrozenou. Povaha obrany rozděluje imunitní systém na látkovou neboli humorální imunitu, která je zodpovědná především za tvorbu protilátek, a na imunitu buněčnou.

Za buněčnou imunitou v našem těle stojí leukocyty neboli bílé krvinky. Vytvářejí se v kostní dřeni, brzlíku, ale i jiných orgánech. Jednotlivé druhy bílých krvinek se od sebe liší svou velikostí, tvarem, vývojem i způsobem, jak bojují s patogeny nebo nádorovými buňkami. 

Leukocyty tvoří asi 1 % naší krve. Jejich množství však neustále kolísá v závislosti na denní době, fyzické aktivitě, venkovním podmínkám atd. U zdravého dospělého člověka se jejich počet pohybuje v rozmezí 4.500 – 10.000 krvinek na 1 mikrolitr krve.

Bílé krvinky se rozdělují na několik typů. Pro boj s nádorovými onemocněními jsou zcela zásadní NK buňky a T-buňky nebo také T-lymfocyty.

Počet bílých krvinek vypovídá o našem zdraví

 • Probíhá-li v těle zánět, počet leukocytů se výrazně zvyšuje.
 • Je-li v těle nedostatek bílých krvinek, nastane problém se sníženou obranyschopností.
 • Pokud bílé krvinky nefungují správně, může dojít k vážným autoimunitním potížím. 

Buněčná imunita a co ji oslabuje

K oslabení naší obranyschopnosti, jejíž je buněčná imunita nedílnou součástí, negativně přispívají i návyky a situace, které můžeme v mnoha případech sami ovlivnit, a výrazně tak snížit riziko vzniku rakoviny. Jde především o těchto sedm faktorů:

 • nezdravá strava,
 • nedostatečný pitný režim,
 • nedostatek pohybu a pobytu na čerstvém vzduchu,
 • stres, obavy, úzkosti,
 • nedostatek odpočinku a spánku,
 • nadměrná konzumace alkoholu,
 • kouření.

Proč jsou NK buňky podstatné pro boj s rakovinou

NK buňky neboli natural killers, tedy přirození zabíječi, je zjednodušeně řečeno první linie bílých krvinek, která dokáže rozpoznat nežádoucí buňky a bojovat proti nim, aniž by předtím dostala speciální instrukce od našeho imunitního systému. NK buňky vynikají v detekci časných příznaků rakoviny, zabíjení virových buněk a také se nacházejí v placentě, tudíž hrají důležitou roli v těhotenství. Naše obranyschopnost přitom nezávisí na počtu NK buněk v těle, ale na jejich výkonnosti, neboli cytotoxicitě.

Jakmile je „přirozený zabiják“ aktivní připojí se k nežádoucí buňce a pomocí cytoplazmy ji zneškodní. Během pár minut se nádorová buňka zcela rozpustí a NK buňka může pokračovat ve svém boji s tím, že během svého působení v těle dokáže zničit až 27 nežádoucích buněk. 

Nedostatečná aktivita NK buněk může vést k rozvoji nádoru. Na aktivitu NK buněk má bohužel neblahý dopad například chemoterapie nebo radioterapie, což nahrává relapsu či metastázování rakoviny. Vědci však stále vyvíjejí léčebné postupy, které NK buňky dokáží aktivovat.

Co jsou T-lymfocyty a proč jsou důležité v léčbě rakoviny

Úkolem T-lymfocytů je, rozeznat infekci nebo nádorové bujení a spustit mechanismy, které povedou k jejich zneškodnění. To se děje dvěma způsoby – buď přímo pomocí zabijáckých T-buněk nebo nepřímo prostřednictvím tzv. pomocných T-buněk.

Problém nastává v případě, že jsou samotné T-buňky poškozeny rakovinou. K tomu může dojít hned několika způsoby:

 • U nádorů, jako je například T-buněčný lymfom, se u samotných T-lymfocytů objevují abnormality a přímo tyto buňky jsou rakovinné. 
 • V případě, že se rakovina rozšíří do kostní dřeně, začnou nádorové buňky vytlačovat zdravé kmenové buňky kostní dřeně, a dojde tak k vyčerpání T-lymfocytů.
 • Ke zničení T-buněk navíc dochází i vlivem chemoterapie.

T-lymfocyty jsou navíc důležitým zprostředkovatelem buněčné terapie, neboť jsou to právě tyto buňky, které jsou v laboratořích modifikovány tak, aby co nejúčinněji bojovali s nádorovým bujením.

Jak posílit imunitní systém

Silný imunitní systém je tedy nesmírně důležitý jak pro boj s běžnými infekcemi, tak i pro úspěšnou léčbu nádorových onemocnění. Pro jeho správné fungování přitom stačí dodržovat několik jednoduchých pravidel:

 • Dbejte na vyvážený jídelníček založený na čerstvých potravinách s dostatkem vitamínů, minerálů a vlákniny.
 • Dodržujte optimální pitný režim, který by měl zahrnovat alespoň 0,5 litru vody na každých 15 kg tělesné hmotnosti. Káva, čaj a alkohol se do pitného režimu nepočítají.
 • Provozujte pravidelné fyzické aktivity. V ideálním případě 20 minut denně na čerstvém vzduchu.
 • Vyhýbejte se stresovým situacím a pokud to nejde, kompenzujte je příjemnými relaxačními aktivitami – záleží přitom jen na vás, zda to budou koníčky, wellness, návštěva divadla nebo něco úplně jiného. V případě, že vás trápí úzkosti nebo dokonce deprese, neváhejte vyhledat odbornou pomoc.
 • Ačkoli máte mnoho povinností, nezanedbávejte odpočinek a už vůbec ne spánek. Dospělý člověk by měl spát 6 – 8 hodin denně a v ideálním případě by měl chodit spát i vstávat každý den ve stejnou hodinu.
 • Alkohol konzumujte jen výjimečně nebo se mu vyhněte zcela.
 • Nekuřte.
Facebook

Nejnovější články

V posledních desetiletích věda učinila pokroky ve výzkumu a léčbě rakoviny, zvláště v oblasti biologické léčby, která má své specifické výhody i omezení.

Proč je biologická léčba žádaná

V posledních desetiletích věda učinila pokroky ve výzkumu a léčbě rakoviny, zvláště v oblasti biologické léčby, která má své specifické výhody i omezení.

biologicky aktivní fosfolipidy a imunita

Biologicky aktivní fosfolipidy: účinná prevence nemoci covid-19 i jiných infekcí

pro koho je vhodná imunoonkologická léčba

Imunologická léčba – jak funguje a pro koho je vhodná