Čím se východní medicína liší od té západní?

S východní medicínou se většinou setkáme pod názvem „Tradiční čínská medicína.“ Má své tradice, metody a osobitý přístup. Západní medicína má své výzkumy, detailní důkazy o fungování (některých) mechanismů v těle a chemickou léčbu. Jejich metody se výrazně liší, ale oba směry mají stejný cíl – pomoci svému pacientovi. Shrňme si základní rozdíly a zkusme najít možnou cestu k jejich vzájemné spolupráci. Cílem není propagovat jednu z cest, ale nabídnout náhled pod pokličku jejich fungování.

Člověk jako celek

Východní přístup je zaměřen na člověka jako celek. Pracuje s teorií životní energie (Čchi), která skrze zdravého spokojeného člověka proudí volně a bez překážek. Pakliže se někde objeví překážka, energie nemůže proudit a vzniká zdravotní problém. Podle typu potíží se pak rozlišuje, zda v těle získala nadvládu energie jin či jang. Jin je obecně řečeno energie ženská, pasivní, symbolizuje vodu a zemi. Jang je pak energií mužskou, aktivní, symbolizuje oheň a vítr. Cílem terapie, založené na východním přístupu, je dostat tyto dvě polarity do rovnováhy, aby energie mohla volně proudit. K tomu terapeutům pomáhá pět elementů – země, kov, voda, dřevo, oheň. Ke každému elementu se vážou konkrétní orgány. Vše je vzájemně provázáno. Podle diagnostikovaných potíží terapeut zvolí příslušné přípravky a navrhne kroky k nápravě (posiluje jin nebo jang skrze konkrétní orgán).

Z dílků je složen člověk

Západní medicína, na rozdíl od té východní, „rozkouskovala“ člověka na jednotlivé díly. Těm se detailně věnuje, zkoumá jejich fungování a možnosti. Lékaři se stali specialisty na konkrétní oblast. Lékařská věda dokáže obrovské věci (transplantace, operace všeho druhu, téměř vymizely dříve nevyléčitelnéé nemoci). Na druhou stranu se můžeme setkat s problémem, že po návštěvě specialistů nemůžeme nalézt jednoho lékaře, který by patřičné výsledky spojil v logický závěr. Doporučené léky jedním odborníkem tak mohou mít konfliktní vztah s léky doporučenými druhým odborníkem.

Dalším limitujícím faktorem je fakt, že západní medicína své možnosti léčby omezila pouze na schválené (chemické) léky. Tento přístup má samozřejmě svůj hluboký význam – ochranu pacienta před možnými vedlejšími účinky produktů. Staletími prověřené přírodní přípravky však v jejím slovníku většinou nenajdeme, neboť nebyly náležitě otestovány.

Východ i západ je inspirován přírodou

Oba přístupy vycházejí z přírodních zdrojů. Tradiční čínská medicína své přípravky vytváří ze skutečných „živých“ bylin (většinou se jedná o směsi). Jsou tak zachovány jejich regulační schopnosti. Zjednodušeně řečeno jsou přípravky schopny rozeznat od sebe tělu škodlivé látky, které následně ničí (nebo pomohou k jejich zničení) a zároveň podporují či dokonce regenerují buňky tělu vlastní.

Západní medicína většinu účinných látek z bylin otestuje a následně chemicky vyrobí. Tím, že se nejedná o přírodní látku, mohou pacientovi způsobit řadu vedlejších účinků (vždy jsou uvedeny v příbalových letácích léků). Tyto látky totiž neregulují, ale působí plošně jako likvidátory, neumí rozeznat patogen od buňky těla.

Rychlost. Cesta do nemoci

Západní medicína má jednu výhodu – účinky léků jsou rychlé. Zejména u léků proti bolesti je to pro mnohé vysvobozením. Je skvělé mít nástroj, který umožní člověku fungovat. Zároveň je třeba si uvědomit, že nezmizela příčina oslabení (a poté onemocnění) organismu. Chemický lék dává falešnou představu zdraví. Potlačili jste příznaky, nevyzvedli jste si „zprávu“ těla a ještě tělo zatížili chemickými látkami. Dlouhodobé přecházení nemocí (tlumených léky) může způsobit vážný zdravotní problém. Není „hříchem“ využít možnosti úlevy skrze chemický lék, avšak měla by následovat potřebná léčba a regenerace.

Východní medicína disponuje spíše nabídkou celkového uzdravení. Cesta k němu je však dlouhodobější. Navíc vyžaduje i aktivní přístup pacienta, tj. změnu životního stylu. A zde je zakopaný pes těch, co očekávají rychlé výsledky. Na rozdíl od západní medicíny nedochází k okamžité úlevě, ale k práci na harmonizaci. S tím moderní západní svět není vždy v souladu. Navzdory tomu, že většina zdravotních problémů vzniká léta, mnoho lidí očekává, že jejich „léčba“ bude obratem vyřízena, a to při zachování stejných návyků.

Zdraví máte ve svých rukou aneb východ a západ nemusí být nepřáteli

Západní medicína je skvělým pomocníkem zejména v případě akutních problémů a nemocí, úrazů či první pomoci od bolesti. V současné době však neumí vyléčit chronická onemocnění. U značné části onemocnění navíc neléčí nemoc jako takovou, ale chemicky tlumí příznaky. Východní medicína umí pracovat s chronickými chorobami.

V současné době máte k dispozici dvě skvělé metody, které mají své výhody, ale i úskalí. Oba směry se v mnohých závěrech překvapivě shodnou, i když názvosloví používají jiné. Možnosti východní medicíny lze do svého života vpustit, aniž by ohrožovala přístup té západní. Naopak, mohou se doplňovat a vzájemně podpořit. Příkladem může být léčba rakoviny, kdy chemoterapie (západní přístup) likviduje nádorové buňky, ale zároveň zatěžuje organismus a oslabuje imunitní systém. Východní medicína může pomoci imunitu posílit (a například i zregenerovat zdravé buňky), a tím umožnit v léčbě pokračovat.

Facebook

Nejnovější články

V posledních desetiletích věda učinila pokroky ve výzkumu a léčbě rakoviny, zvláště v oblasti biologické léčby, která má své specifické výhody i omezení.

Proč je biologická léčba žádaná

V posledních desetiletích věda učinila pokroky ve výzkumu a léčbě rakoviny, zvláště v oblasti biologické léčby, která má své specifické výhody i omezení.

biologicky aktivní fosfolipidy a imunita

Biologicky aktivní fosfolipidy: účinná prevence nemoci covid-19 i jiných infekcí

pro koho je vhodná imunoonkologická léčba

Imunologická léčba – jak funguje a pro koho je vhodná