Imunologická léčba – jak funguje a pro koho je vhodná

Autor: Redakce Jaknarakovinu.cz

Imunologická léčba patří mezi velké naděje v léčbě rakoviny. Vysvětlíme vám, jaké jsou principy jejího fungování a také prozradíme, pro které druhy nádorů se hodí.

pro koho je vhodná imunoonkologická léčba

Imunologická léčba, imunoterapie nebo někdy také cílená či biologická léčba jsou názvy pro léčebný postup, který pomocí vlastního imunitního systému pacienta ničí nádorové buňky. Imunoterapie se využívá k léčbě mnoha druhů rakoviny, ale také k prevenci návratu či zpomalení růstu nádorů. Její výhodou je, že není pro organismu tolik toxická jako například běžná chemoterapie, a tudíž vyvolává mnohem méně vedlejších účinků.

Jak funguje imunologická léčba

Jak už název napovídá, podstatnou roli v imunoterapii hraje naše imunita. Lidská obranyschopnost je vysoce sofistikovaný systém. Dokáže neustále odrážet ataky patogenů zvenčí a zároveň umí rozeznávat i abnormální změny uvnitř našeho těla, jako je právě například nádorové bujení. 

Problémem ale je, že některé rakovinné buňky umí imunitní systém obelstít tak, že ten je vůbec neodhalí, a nádor tedy může nepozorovaně růst. Druhou variantou, proč dochází k rozvoji rakoviny, pak je, že naše obranyschopnost není dost silná, aby nádorové bujení zastavila.

Imunologická léčba se tedy zaměřuje na dva hlavní cíle:

  • Pomáhá imunitnímu systému, aby identifikoval rakovinné buňky. K tomu se používají tzv. inhibitory kontrolních bodů. Tedy látky, jež zablokují signály, které zhoubným buňkám pomáhají unikat před imunitním systémem.
  • Aktivuje a posiluje imunitní systém tak, aby dokázal rakovinu zničit. Toho lze dosáhnout například pomocí preparátů nebo laboratorních modifikací, jež stimulují určité druhy bílých krvinek k boji s rakovinou.

Pro jaké druhy nádorů je imunoterapie vhodná

Imunologickou léčbou, i když v trochu jiné podobě, se vědci zabývají zhruba od devadesátých let minulého století a díky ní vznikly protinádorové vakcíny – například ta proti lidskému papilomaviru (HPV). 

V posledním desetiletí zaznamenává imunoterapie stále více úspěchů, a to hlavně díky buněčné terapii, která patří mezi nejpozoruhodnější druhy cílené léčby.

Imunoterapie spojována s léčbou melanomu, rakoviny plic, prsu či prostaty, sarkomu, lymfomu, leukemie a také nádorů tlustého střeva, konečníku, močového měchýře nebo ledvin.

Některé druhy imunologické léčby jsou již běžně využívány, zatímco jiné stále patří k experimentálním a jsou podrobovány nutnému testování.

Facebook

Nejnovější články

V posledních desetiletích věda učinila pokroky ve výzkumu a léčbě rakoviny, zvláště v oblasti biologické léčby, která má své specifické výhody i omezení.

Proč je biologická léčba žádaná

V posledních desetiletích věda učinila pokroky ve výzkumu a léčbě rakoviny, zvláště v oblasti biologické léčby, která má své specifické výhody i omezení.

biologicky aktivní fosfolipidy a imunita

Biologicky aktivní fosfolipidy: účinná prevence nemoci covid-19 i jiných infekcí

pro koho je vhodná imunoonkologická léčba

Imunologická léčba – jak funguje a pro koho je vhodná