Jak často se vrací rakovina a kterých druhů se recidiva týká

Autor: Redakce Jaknarakovinu.cz

Jak často se vrací rakovina a kterých druhů se recidiva týká? Prozradíme vám odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek spojených s návratem karcinomu.

Jak často se vrací rakovina a které druhy

Proč se rakovina vrací zpět?

Nejjednodušším vysvětlením je, že onkologická léčba, kterou pacient s úspěchem absolvoval, nezničila všechny rakovinové buňky v těle. Léčba samotná navíc natolik narušila imunitní systém nemocného, že i nejmenší nádorové buňky, které v organismu zůstaly, přerostou v další zhoubný nádor.

Termín recidiva je definován jako návrat k nemoci, která již byla vyléčena nebo u ní vymizely příznaky. V poslední době se pro návrat rakoviny používá spíše termín relaps.

Smutnou pravdou je, že nejvíce pacientů umírá do dvou let od ukončení původní onkologické léčby právě v důsledku relapsu.

Když se rakovina vrátí zpět, může se objevit na stejném místě, ale není výjimkou, že postihne zcela jinou tkáň. Vždy je však pojmenována podle primárního nádoru, respektive oblasti jeho výskytu. Například tedy o rakovině plic, která se však později objevila v játrech, hovoříme jako o recidivě rakoviny plic s metastázami do jater.

Termín recidiva je definován jako návrat k nemoci, která již byla vyléčena nebo u ní vymizely příznaky. V poslední době se pro návrat rakoviny používá spíše termín relaps.

Konkrétně se návrat karcinomu rozděluje takto:

 • Lokální recidiva: Rakovina se vrací na stejné místo nebo velmi blízko tam, kde se projevila poprvé.
 • Regionální recidiva: Nový nádor se začal vyvíjet v lymfatických uzlinách nebo v tkáních, jež jsou v těsné blízkosti původního karcinomu.
 • Vzdálená recidiva: Rakovina se šíří neboli metastázuje do vzdálených tkání a orgánů v podstatě kdekoli v lidském těle.

Přečtěte si, jak se s recidivou rakoviny vypořádat.

Co není návrat rakoviny

Nestává se to příliš často, ale někdy je pacientovi diagnostikován zcela nový nádor, který nesouvisí s tím původním, v takovém případě se jedná o druhou primární rakovinu. Riziko rozvoje nového nádoru u přežívajících onkologických nemocných je přitom asi o 14 % vyšší než u průměrné populace (SEER Cancer Registries, 1973-2000).(1)

Recidivu je také důležité odlišit od termínu progrese karcinomu. Progrese je nádor, který se zhoršuje a šíří dál. Zpravidla to bývá proto, že se stal po chvilkovém ústupu rezistentní na léčbu.

Jak často se vrací rakovina a kterých druhů se recidiva týká?

Jak často se vrací rakovina?

Lékaři nemohou dopředu předpovědět, zda se konkrétní karcinom bude vracet nebo ne. Každý nádor je jiný a vliv na jeho chování mají jak reakce lidského organismu na něj samotný, tak i reakce na léčbu. Faktem však je, že často se vrací rakovina, která byla podchycena pozdě nebo roste agresivním tempem

U některých druhů rakoviny je navíc procento návratu vyšší než u jiných. Je to například rakovina tlustého střeva nebo konečníku, která se vrací až u poloviny nemocných nebo rakovina vaječníků, jež recidivuje ještě častěji – zhruba u 7 žen z 10.

Nádory s vysokou mírou recidivy

Některé druhy rakoviny se léčí složitěji a tudíž mají i vysokou míru recidivy:

 • Glioblastom: nejmalignější gliom mozku se navzdory léčbě vrací téměř všem pacientům.
 • Rakovina vaječníků recidivuje zhruba u 85 % pacientek.
 • Sarkomy měkkých tkání se vrací asi v 50 % procentech případů, když je včas zahájena léčba. Pokud se pacient podrobí léčbě pozdě, procentní pravděpodobnost návratu se blíží stovce.
 • 50% procentní riziko návratu je i u pacientů s rakovinou močového měchýře, při chirurgickém odstranění se riziko sníží až o 15 %.
 • T-buněčný lymfom (PTCL) se vrací u 75 % pacientů
 • U hematologické malignity se riziko návratu pohybuje mezi 30 – 40 procenty.

Nádory s nízkou mírou recidivy

Naopak jsou i typy nádorů, které se zpravidla nevrací (pokud jsou léčeny včas):

 • Karcinom prsu: 5 – 9 %
 • Rakovina ledvin: 13 %
 • Osteosarkom: 11 – 12 %
 • Hodgkinův lymfom: 10 – 13 %
 • Dětská akutní myeloidní leukémie: 9 %

Lze recidivující nádor léčit?

Opakující se nádor obvykle nereaguje na léčbu tak dobře jako karcinom primární. Přesto má léčba vždy smysl a v případech, kdy není stoprocentně úspěšná, alespoň zmírní příznaky nemoci a prodlouží délku života.

Léčebný plán recidivujícího nádoru zcela závisí na jeho typu. Pokud se jedná o lokální relaps, obvykle přichází na řadu chirurgický zákrok nebo ozařování. V případě metastázování se zpravidla využívá chemoterapie nebo biologická léčba spolu s ozařováním. 

Alternativní variantou jsou pak medikamenty a léčebné postupy, které jsou zatím ve fázi testování.

_____________________

(1) Radioterapií indukované meningiomy

Konference2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty
KategorieRadioterapie
Téma: Moderní trendy v radioterapii
Číslo abstraktu: 060
AutořiDoc. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D.prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc.MUDr. Jan Chrastina, Ph.D.
Časná diagnostika a pokroky v léčbě nádorových onemocnění vedou v poslední době ke zvyšujícímu se počtu pacientů s dlouhodobým přežíváním. Aktuální statistické údaje z USA udávají, že na 30 obyvatel připadá jeden žijící pacient po onkologické léčbě. Zvyšuje se tak množství onkologicky nemocných, kteří přežívají dostatečně dlouhou dobu na to, aby u nich v průběhu života propuklo další nádorové onemocnění. Riziko rozvoje nového nádoru u přežívajících onkologických nemocných je přitom asi o 14% vyšší než u průměrné populace (SEER Cancer Registries, 1973-2000). Rizikové faktory rozvoje sekundárního nádoru jsou stejné, jako ty, vedoucí k primárnímu nádorovému onemocnění. Jsou to například kouření, zvýšená spotřeba alkoholu, nutriční faktory nebo genetická predispozice. U pacientů po prodělané léčbě onkologické může být radioterapie a/nebo chemoterapie další s faktorů zvyšující riziko rozvoje nového nádorového onemocnění.
Facebook

Nejnovější články

V posledních desetiletích věda učinila pokroky ve výzkumu a léčbě rakoviny, zvláště v oblasti biologické léčby, která má své specifické výhody i omezení.

Proč je biologická léčba žádaná

V posledních desetiletích věda učinila pokroky ve výzkumu a léčbě rakoviny, zvláště v oblasti biologické léčby, která má své specifické výhody i omezení.

biologicky aktivní fosfolipidy a imunita

Biologicky aktivní fosfolipidy: účinná prevence nemoci covid-19 i jiných infekcí

pro koho je vhodná imunoonkologická léčba

Imunologická léčba – jak funguje a pro koho je vhodná