Manžel onemocněl rakovinou

Onkologické onemocnění je výrazným zásahem do života nemocného i celého jeho okolí. Pacient se setkává s mnoha výzvami, které si do té doby často neuvědomoval a mohou být velmi náročné na zvládnutí. Právě podpora ze strany nejbližších tak může pacientovi jeho cestu k uzdravení usnadnit. Jak být svému partnerovi oporou?

Místo pečovatele opečovávaným

I v současné době je hnacím motorem mnoha mužů především zajištění bezpečného domova pro svou partnerku a rodinu. V řadě případů je stále tím, kdo domů přináší finanční zabezpečení a umožňuje tak rodině žít v určitém standardu. Právě role „ochránce a zabezpečovatele“ se však spolu s nemocí na určitý čas vytratí. Muž pak může získat pocit selhání, který spustí řadu psychických obtíží, jež mohou následně komplikovat samotný proces léčení.

Léčba léčí i ubližuje

Ačkoli je medicína rakovině velice mocným protivníkem, i ona má určité limity. Ty se projevují například vedlejšími účinky standardní onkologické léčby, které mohou proces uzdravování komplikovat. Dále vyvíjejí velký tlak na již oslabený psychický a fyzický stav pacienta. Právě toto období bude třeba překlenout vhodnými opatřeními. Jako jedno z prvních je například uzpůsobené lůžko pro pacienta, různé pomůcky usnadňující jeho pohyb prostorem a také přizpůsobení se stravovacím návykům pacienta. Například jídlo nakrabičkujte do malých dávek, aby si v případě chuti mohl partner vzít, co mu chutná, nepoužívejte výrazné koření nebo dráždivé potraviny. Je vhodné zvážit i další podporu například formou nutridrinků či kvalitních potravinových doplňků.

Nemohoucnost je pro muže velkou psychickou zátěží

Fyzické bolesti vedoucí ke stavům nemohoucnosti a závislosti na druhých mohou být, zejména pro muže, velkým stresovým faktorem. Nemožnost plnit své životní poslání (tak jak ho chápou oni sami) jim může navodit až pocity bezvýchodnosti a destruktivní myšlenky. Projevte porozumění, ale nepodporujte takové stavy. Zaměřte jeho i svou pozornost na skutečnost, že je stále živý. Jen se na určitou dobu způsob života změnil. Je třeba svého partnera ujistit o jeho důležitosti i hodnotě vašeho vztahu, a to navzdory nemoci. V případě, že se psychický stav muže nezlepšuje nebo naopak horší, je vhodné vyhledat i pomoc odborníka. Naděje je velkou posilou v procesu uzdravování, proto by je třeba ji pěstovat!

Zásah do mužství

Skrytým, avšak o to větším ohrožujícím faktorem je rakovina týkající se samotného jádra mužského světa – rakovina prostaty. Spolu s chirurgickým zákrokem totiž dochází k impotenci. Právě tento fakt může mnoha mužům připadat natolik „nepřijatelným,“ že otálejí s vyšetřením a po vyřčení diagnózy pak mohou začít pociťovat i ztrátu své mužské identity a smyslu dalšího bytí. Spolu s neplodností totiž muž ztrácí i ejakulaci, která je pro mnohé faktickým vyvrcholením sexuálního aktu. Je však třeba zmínit, že orgasmu u mužů lze dosáhnout i bez ejakulace (ačkoli v běžném životě to muž zpravidla nemá potřebu zkoušet ani trénovat). Partnerky mužů po operaci prostaty by tedy měly být v tomto ohledu trpělivé a v rámci svých možností otevřené novým metodám. Znovuzískání erekce totiž možné je a tak zbývá než začít objevovat i tzv. „suchý“ orgasmus. Ženy by sexuální potřebu muže neměly podceňovat, ačkoli si jej váží často pro jiné hodnoty, muž sám sebe často považuje za funkčního právě skrze schopnost sexuálního aktu.

I žena pečovatelka má své limity

Na první pohled se může zdát sobecké, že tváří tvář partnerově nemoci žena touží i po něčem svém. Pro kvalitu vzájemného vztahu je důležité, aby si své potřeby uvědomila. Stejně tak své limity. Ty je třeba otevřeně přiznat. Teprve pak je otevřena možnost nalézt nové řešení situace. Přizpůsobte denní režim rodiny potřebám pacienta, avšak zároveň nechte čas i pro sebe samotnou, pro své děti či přátele. Neváhejte využít ani podpory profesionálních ošetřovatelek či kvalifikovaných sester (zjistěte si možnosti speciální sociální dávky v této oblasti). Svému partnerovi totiž budete oporou pouze v případě, že se nevyčerpáte až do vzniku své vlastní nemoci.

Facebook

Nejnovější články

V posledních desetiletích věda učinila pokroky ve výzkumu a léčbě rakoviny, zvláště v oblasti biologické léčby, která má své specifické výhody i omezení.

Proč je biologická léčba žádaná

V posledních desetiletích věda učinila pokroky ve výzkumu a léčbě rakoviny, zvláště v oblasti biologické léčby, která má své specifické výhody i omezení.

biologicky aktivní fosfolipidy a imunita

Biologicky aktivní fosfolipidy: účinná prevence nemoci covid-19 i jiných infekcí

pro koho je vhodná imunoonkologická léčba

Imunologická léčba – jak funguje a pro koho je vhodná