Nové cesty léčby rakoviny

V současné době probíhá mnoho výzkumů zaměřených na vývoj léku na rakovinu. Mezi perspektivní cesty boje s rakovinou patří i terapie zaměřená na podporu imunitního systému. S tímto názorem souzní i Nobelova komise, která tento rok udělila Nobelovou cenu za fyziologii a lékařství právě výzkumu, který se zabývá imunologickou léčbou rakoviny na bázi PD1 a CTLA4.

Standardní cesty léčby rakoviny

Každá léčba rakoviny vyžaduje spolupráci mnoha specialistů z různých oborů (minimálně onkolog a odborník na postiženou oblast). Zároveň je nutné pravidelně sledovat i zdravotní stav pacienta. Standardní onkologická léčba je totiž spojena s celou řadou vedlejších účinků, které mohou další léčbu zpomalit nebo znemožnit.

Mezi základní metody léčby onkologického onemocnění patří:

  • chemoterapie = podávání léků (cytostatik), které ničí rychle rostoucí buňky v těle (nádorové i zdravé)
  • radioterapie = opakované cykly ozařování nádoru
  • chirurgická léčba = fyzické vyjmutí nádoru (nebo jeho části) z těla
  • biologická léčba = cílený zásah do životních procesů konkrétních nádorových buněk

Nadějnou cestou je imunologická léčba.

Co je to imunologická léčba?

Imunologická léčba spočívá v tom, že se při určité terapii pomáhá vlastnímu imunitnímu systému těla bojovat a zabíjet rakovinné buňky. Normálně fungující imunitní systém je schopen objevit nestandardní, např. poškozenou buňku a prostřednictvím T-buněk (= lymfocytů / bílých krvinek) jí naprogramovat buněčnou smrt. Tímto způsobem se tělo chrání před nekontrolovaným dělením poškozených či mutovaných buněk a snižuje tak riziko vzniku rakoviny. V případě dlouhodobě oslabeného imunitního systému se riziko vzniku rakoviny (nebo jejího návratu) zvyšuje.

Aby se T-buňkám zabránilo napadat vlastní zdravé buňky těla, má imunitní systém řadu kontrolních bodů. Jedním z nich je, že se ke zdravé buňce přidá malá molekula (tzv. ligand), která systém naprogramované buněčné smrti zastaví. Bohužel některé rakovinné buňky tyto ligandy umí napodobit a imunitní systém pak není schopen je zničit. Existují však preparáty, které umí tento mechanismus odstranit a imunitní systém je schopen nádor začít likvidovat.

Proč hledat nové cesty?

Nejrozšířenější způsoby léčby rakoviny s sebou nesou kromě možnosti boje s rakovinnými buňkami také celou řadu vedlejších účinků. Cytostatika neumí poznat zdravé a rakovinné buňky a likvidují oboje. Tím dochází k dalšímu oslabování těla i imunitního systému. Při standardní léčbě je vhodné svou imunitu nějakým způsobem podpořit. Naproti tomu imunoterapie chrání zdravé buňky těla a svou likvidační pozornost zaměřuje na ty rakovinné. Protože se jedná o rozvíjející se oblast, bývá většina preparátů hrazena pacienty. Je třeba si však uvědomit, že ani standardní léčba není zdarma, jak se mnoho pacientů domnívá. Měsíční náklady na jednoho pacienta se pohybují v desetitisících korunách. Imunoterapie nabízí další z cest zodpovědného přístupu ke svému zdraví a novou naději v léčbě rakoviny.

Facebook

Nejnovější články

Adoptivní buněčná terapie

Buněčná terapie – naděje na úspěšnou léčbu rakoviny

Buněčná imunita a jak ji posílit

Buněčná imunita – jak souvisí s rakovinou a čím ji posílit

typické příznaky rakoviny

Typické příznaky rakoviny a jak je nepodcenit