Kdo jsme a co je naší vizí

Vítejte na stránkách magazínu jaknarakovinu.cz

Naším tématem je rakovina. Nemoc se stigmatem tabu. A to i přesto, že se 8 % české populace s tímto onemocněním léčí, někdy opakovaně. Věříme, že dostatek kvalitních informací vede k včasné diagnostice onkologického onemocnění. Vnímáme, že jejich nedostatek může být jedním z faktorů zvyšujících riziko vzniku i návratu nemoci a může vést i ke strachu a psychickému oslabení znesnadňujícímu léčbu.

Cílem našeho magazínu je poskytnout rozšířený pohled na problematiku onkologického onemocnění, zprostředkovávat zajímavé myšlenky, vědecké objevy a též inspirovat pohledem na téma z mnoha různých úhlů. Uvědomujeme si, že rakovina se netýká jen nemocného, ale celého jeho okolí. A všichni potřebují nemoci porozumět. Jen z jiného konce. Věříme, že základem úspěšné léčby je zodpovědný přístup k nemoci, pochopení příčin a jejich eliminace i vyživující podpora blízkého okolí nemocného.

Naší misí je inspirovat k aktivnímu přístupu v oblasti prevence vzniku či návratu nádorového onemocnění. V naší vizi se prevence stává přirozenou součástí života jedince, nikoli „jen“ povinností. K tomuto přístupu bychom vás rádi prostřednictvím našich textů motivovali.

Nejsme výrobcem, distributorem či prodejcem žádného z případně uváděných produktů (doplňků stravy či jiného zboží), jejich uvedení má čistě informativní a inspirativní charakter.

Naše články jsou podloženy životními příběhy pacientů, které zveřejňujeme s jejich souhlasem, odbornými garanty projektu, kterým je i MUDr. Peter Bednarčík, CSc., případně zprávami převzatými z odborných českých i světových periodik doplněné o informace ze zdrojů běžně dostupných veřejnosti. Cílem našich článků nejsou zdravotní či výživová tvrzení, případně odborná doporučení. Texty mají vést k zamyšlení a hledání variant a souvislostí, které mohou pomoci onemocnění předejít a případně podpořit či usnadnit léčbu.

Shrnutí

Uvědomujeme si, že každý člověk žije individuální příběh, přesto považujeme přístup ke kvalitním informacím za jeden z klíčových mezníků při prevenci vzniku či návratu nemoci a též při jejím překonávání. Své poslání spatřujeme v možnosti vám prostřednictvím našich článků, tyto informace pravidelně nabízet. Sdělení v nich obsažená jsou založena nejen na konkrétních životních příbězích lidí, kteří nemocí prošli, ale také využívají odborné a laické zdroje z oblasti onkologie. Věříme, že s aktivním přístupem ke svému vlastnímu zdraví se zvedá šance na život bez nemoci.

Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Prohlížením tohoto webu s jejich používáním souhlasíte. Další informace