Kdo jsme a co je naší vizí

Vítejte na stránkách jaknarakovinu.cz

Naším tématem je rakovina. Nemoc se stigmatem tabu. A to i přesto, že se 8 % české populace s tímto onemocněním léčí, někdy opakovaně. Věříme, že dostatek kvalitních informací vede k včasné diagnostice onkologického onemocnění. Vnímáme, že jejich nedostatek může být jedním z faktorů zvyšujících riziko vzniku i návratu nemoci a může vést i ke strachu a psychickému oslabení znesnadňujícímu léčbu.

Card image cap
8%

populace v ČR se léčí s onkologickým onemocněním

Card image cap
80%

onemocnění
se podaří vyléčit

Card image cap
20 min

každých 20 minut podlehne jeden člověk v naší zemi rakovině

Card image cap
55%

vyléčených pacientů znovu rakovinou onemocní

Cíl webové stránky

Cílem webové stránky je poskytnout rozšířený pohled na problematiku onkologického onemocnění, zprostředkovávat zajímavé myšlenky, vědecké objevy a též inspirovat pohledem na téma z mnoha různých úhlů. Uvědomujeme si, že rakovina se netýká jen nemocného, ale celého jeho okolí. A všichni potřebují nemoci porozumět. Jen z jiného konce. Věříme, že základem úspěšné léčby je zodpovědný přístup k nemoci, pochopení příčin a jejich eliminace i vyživující podpora blízkého okolí nemocného.

Naše mise

Naší misí je inspirovat k aktivnímu přístupu v oblasti prevence vzniku či návratu nádorového onemocnění. V naší vizi se prevence stává přirozenou součástí života jedince, nikoli „jen“ povinností. K tomuto přístupu bychom vás rádi prostřednictvím našich textů motivovali.

Odborný garant

MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Odborný garant webu Jaknarakovinu.cz, který dlouhodobě poskytuje konzultace onkologickým pacientům v oblasti doplňkové léčby.

Posledních 30 let pracoval na Fakultě vojenského zdravotnictví v Hradci Králové a více jak dvacet let se věnuje využití doplňků stravy v oblasti prevence i podpůrné léčby u řady závažných zdravotních postižení, včetně rakoviny. Je autorem mnoha odborných publikací, výzkumných zpráv, expertiz i učebních textů.

Pan doktor konzultuje na telefonní lince +420 603 310 566
nebo přes e-mail bednarcik@jaknarakovinu.cz.

Obsah webové stránky

Nejsme výrobcem, distributorem či prodejcem žádného z případně uváděných produktů (doplňků stravy či jiného zboží), jejich uvedení má čistě informativní a inspirativní charakter.

Naše články jsou podloženy životními příběhy pacientů, které zveřejňujeme s jejich souhlasem, odbornými garanty projektu, kterým je i MUDr. Peter Bednarčík, CSc., případně zprávami převzatými z odborných českých i světových periodik doplněné o informace ze zdrojů běžně dostupných veřejnosti. Cílem našich článků nejsou zdravotní či výživová tvrzení, případně odborná doporučení. Texty mají vést k zamyšlení a hledání variant a souvislostí, které mohou pomoci onemocnění předejít a případně podpořit či usnadnit léčbu.

Shrnutí

Uvědomujeme si, že každý člověk žije individuální příběh, přesto považujeme přístup ke kvalitním informacím za jeden z klíčových mezníků při prevenci vzniku či návratu nemoci a též při jejím překonávání. Své poslání spatřujeme v možnosti vám prostřednictvím našich článků, tyto informace pravidelně nabízet. Sdělení v nich obsažená jsou založena nejen na konkrétních životních příbězích lidí, kteří nemocí prošli, ale také využívají odborné a laické zdroje z oblasti onkologie. Věříme, že s aktivním přístupem ke svému vlastnímu zdraví se zvedá šance na život bez nemoci.

Nejnovější články

V posledních desetiletích věda učinila pokroky ve výzkumu a léčbě rakoviny, zvláště v oblasti biologické léčby, která má své specifické výhody i omezení.

Proč je biologická léčba žádaná

V posledních desetiletích věda učinila pokroky ve výzkumu a léčbě rakoviny, zvláště v oblasti biologické léčby, která má své specifické výhody i omezení.

biologicky aktivní fosfolipidy a imunita

Biologicky aktivní fosfolipidy: účinná prevence nemoci covid-19 i jiných infekcí

pro koho je vhodná imunoonkologická léčba

Imunologická léčba – jak funguje a pro koho je vhodná