14. červenec 2018

Ovosan jako podpora onkologické léčby.

Onkologické onemocnění vzniká na základě mnoha souběžně působících faktorů oslabujících naše tělo (i psychiku). Jedním z významných důvodů vzniku rakoviny je bezesporu dlouhodobě oslabený imunitní systém. Mezi prostředky, které imunitní systém posilují, patří i přírodní potravinový doplněk Ovosan, který využívá účinku biologicky aktivních fosfolipidů (látek získaných z oplodněných slepičích vaječných žloutků). Je vhodnou podpůrnou terapií i při léčbě rakoviny.

Proč je Ovosan významnou podporou při léčbě rakoviny?

Každý průběh nemoci i její léčba je závislá na konkrétním pacientovi. Důležitou roli však hraje jak tělesný stav, tak i psychické nastavení. Ovosan dokáže onkologického pacienta nepřímo podpořit psychicky tím, že snižuje vedlejší účinky standardní onkologické léčby (např. únavu, nevolnosti, nechutenství), čímž posiluje i chuť pacienta se léčit, resp. někdy i umožnit pacientovi v léčbě pokračovat.

Neméně důležité je i přímé působení Ovosanu na naše zdraví:

  • Regeneruje buňky jater a ledvin, které bývají standardní nádorovou léčbou postiženy.
  • Posiluje jednotlivé krevní složky (červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky) poškozené chemoterapií, čímž umožňuje pokračovat v efektivní léčbě.
  • Díky schopnosti posílit imunitní systém (který se standardní léčbou naopak snižuje) je pacient schopen lépe a efektivněji odolat atakům virů a bakterií.
  • Rozrušuje membrány nádorových buněk, čímž je poškozuje a posléze ničí. Případně umožní cytostatikům lépe do nádorové buňky proniknout a zničit ji.

Složky Ovosanu inspirací výzkumu

Biologicky aktivní fosfolipidy obsažené právě v Ovosanu jsou v současnosti předmětem výzkumu a vývoje léku na rakovinu. Tímto výzkumem se od roku 2015 zabývá odborný tým česko-americké splečnosti Machavert, kterou založil vědec Jakub Staszak-Jirkovský. „Rozložili jsme komplexní směs Ovosanu, kde je několik desítek fosfolipidů a zjistili, že hlavní pritinádorová aktivita nevzniká díky jedinému fosfolipidu, který by látku obsahoval, ale že jsou aktivní jako skupina. Přesněji řečeno, jedná se o čtyři fosfolipidy, které funugjí jen dohromady, ale ne zvlášť,“ vysvětluje český vědec: „Z nich vědci dokázali vytvořit nanočástice, které jsou schopné dostat se až k rakovinným buňkám.“

Výhoda přírodního preparátu oproti chemicky vyrobenému

Mezi důležité vlastnosti Ovosanu patří to, že je jako ryze přírodní preparát schopen rozeznat zdravé buňky od buněk nádorových. Chemicky vyrobená cytostatika (léky podávané při chemoterapii) tuto vlastnost nemají, takže ničí veškeré buňky, které vykazují rychlý růst, a to bez ohledu na jejich druh. Tento fakt stojí za vznikem nežádoucích vedlejších účinků, které léčbu znesnadňují a někdy znemožňují. Na rozdíl od chemoterapie Ovosan nádorové buňky různými cestami poškozuje a ničí (či je pomáhá poškozovat a ničit), zatímco zdravé buňky posiluje a regeneruje. Velkou výhodou přípravku Ovosan je také fakt, že není v kontraindikaci s žádnými známými léky.

Faktorem úspěšnosti je i čas

Úspěšnost nejen podpůrné léčby je závislá na době, po kterou rakovina trvá. Jako každý preparát, i Ovosan je plně funkční, pokud je v těle obsažené dostatečné množství účinných látek, a to co nejdelší dobu. Nicméně tělo může být již ve stavu, kdy je možnost uzdravení velmi komplikovaná. Účinky Ovosanu tak nemusí dostat šanci svůj potenciál rozvinout. I v tomto případě je však Ovosan podporou, neboť kvalitu života zvyšuje v jakékoli fázi léčby.

Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Prohlížením tohoto webu s jejich používáním souhlasíte. Další informace