Rakovina neni jen o genech

„Mám to prostě v genech. Všichni v rodině to takhle měli,“ je nejčastější odpověď na zdravotní stav jedince. A zároveň “dobrý” důvod, proč něco nejde změnit. Opravdu jsou geny tím, co náš život ovládá, nebo jsme to my, kdo může geny ovlivnit tak, abychom z nich využili to dobré?

Dědičnost genetická a výchovná

Ano, jsme genetickými otisky našich rodičů – geny určují naše pohlaví, barvu očí, vlasů, pleti, naši tělesnou konstituci a mnoho dalšího. Zároveň v sobě nesou i predispozici k určitým zdravotním potížím. O tom, zda se genový koncert spustí, však rozhoduje jedinec sám, nikoli existence genu s určitým zdravotním potenciálem.

A právě zde je zakopaný pes. To, co jsme si z původní rodiny odnesli nejsou jen geny, jsou to i návyky všeho druhu. Jako děti se učíme nápodobou (slova tak velkou roli nehrají) a čím je dítě mladší, tím je toto učení nevědomější. Opakováním stejných vzorců, často převlečených do jiného kostýmu, se vrací i podobné obtíže. A to je také důvod, proč jsou v rodinách opakující se problémy s nadváhou, kardiovaskulárními chorobami i vznik rakoviny stejného či podobného typu.

Epigenetika aneb gen se sám neumí ani zapnout ani vypnout

Je velmi zajímavé, že k tomu, aby se nějaký gen zapnul (= začal se projevovat) nebo vypnul (= jeho působení se ukončilo), potřebuje nějaký spouštěč. Nemůže to udělat sám! Proto fakt, že jsem určité geny zdědil po předcích, nemá na zdraví až tak velký vliv. To, zda se predispozice v nich ukrytá projeví, závisí na nás samotných! Tedy na našem životě.

Co má na naše geny vliv?

 • stravovací návyky a pitný režim
 • kouření, konzumace alkoholu, drog, léků (i těch volně prodejných), bylin a jiných přírodních látek
 • psychická stránka jedince a vědomé i nevědomé návyky z původní rodiny
 • životní styl (množství stresu, způsob a míra odpočinku, pohyb …)
 • vztahy a řešení problémů
 • vnější podmínky života, jako jsou míra znečištění prostředí, teplotní výkyvy atd.
 • odolnost imunitního systému související i s prodělanými nemocemi

Léčba není jen o lécích

Aby léčba jakékoli choroby, v případě rakoviny se jedná i o snížení rizika recidivy, mohla být úspěšná, je potřeba ji i epigeneticky podpořit, například i změnou životního stylu. Některé kroky jsou ovlivnitelné snáz, jiné hůř. Zatímco zásady zdravé výživy (vyvážený podíl bílkovin, tuků a sacharidů, dostatek vlákniny, zdraví prospěšných látek a tekutin), pohyb a odpočinek lze upravit snadno, psychická stránka se řeší obtížněji. A přesto má na zdraví významný vliv.

Srovnat psychiku! A jak?

Prvními kroky je přijmout zodpovědnost za své činy, nesvalovat důvody své situace na druhé. Třeba právě rodiče. Uvědomte si, že to uměli v dané době svým způsobem, který z dnešního pohledu může vypadat nedostatečně a chybně, avšak v dané chvíli to tak bylo. Minulost nezměníme ani nezapomeneme, nicméně můžeme změnit náš pohled na ni, poučit se z ní (nikoli ji odsoudit či odmítnout) a vydat se vlastním směrem.

Neméně důležitým faktory jsou:

 • zdravé vztahy, tzn. neočekávat dodání štěstí od svého partnera či naplnění snů skrze své děti,
 • schopnost komunikovat své emoce, touhy i strachy (i když některé pocity neprojevujeme, příslušné chemické procesy těla se spouští),
 • ochota řešit situace a
 • znalost vlastních priorit a cílů.

A proč je to tak důležité? Se zdravou psychikou podporujeme naši obranyschopnost, tudíž snižujeme náchylnost k nemoci a účinek léků i přípravků k léčení je vyšší. Zejména u léčby onkologického onemocnění je podpora imunity (i skrze psychickou stránku) velmi žádoucí.

Facebook

Nejnovější články

biologicky aktivní fosfolipidy a imunita

Biologicky aktivní fosfolipidy: účinná prevence nemoci covid-19 i jiných infekcí

pro koho je vhodná imunoonkologická léčba

Imunologická léčba – jak funguje a pro koho je vhodná

bílé krvinky a léčba rakoviny

Bílé krvinky – co signalizuje jejich počet a proč jsou nezbytné v boji s rakovinou