Rakovina plic a průdušek: příznaky, léčba, prevence

Jak poznat, že se u nás rozvinula rakovina plic? Jak probíhá její léčba? A jak se nádoru nebo jeho návratu vyvarovat.

rakovina plic a průdušek

Rakovina plic v číslech

Na karcinom plic umírá v České republice zhruba 5500 lidí ročně, z toho přibližně ⅔ tvoří muži, ovšem s tím, že žen rok od roku přibývá. Zatímco u žen mortalita neustále roste, u mužů mírně klesá, u obou je však stále velmi vysoká. Hlavním důvodem je, že drtivá většina nádorů je odhalena až ve stádiu 3 – 4, přičemž léčitelné jsou karcinomy do stádia dva. Rakovina plic je typická pro věkovou skupinu 60 – 70 let, ale čím dál více přibývá pacientů ve středním věku. U lidí do 30 let se rakovina plic objevuje výjimečně.

Jak fungují plíce a průdušky

Plíce jsou párovým orgánem, který zabezpečuje okysličování krve i odvádění oxidu uhličitého z těla ven. Vzduch je do těla přiváděn průdušnicí, která se v hrudníku dělí na levou a pravou průdušku. Průdušky se v plicích rozvětvují až na úroveň plicních sklípků, kde právě dochází k výměně plynů.

Příznaky rakoviny plic

Stejně jako jiné nádory, i rakovina plic je zpočátku zcela bezpříznaková. V pozdější fázi mohou příznaky připomínat běžnou infekci, neboť mezi ně patří únava, zvýšená teplota či nechutenství. Až pozdější stádia nemoci mají významné vnější projevy, které se odvíjejí od toho, kde se nádor nachází. Jsou to:

 • Kašel, často s krví,
 • sípání,
 • dušnost,
 • bolest na hrudi,
 • zarudnutí v obličeji,
 • časté infekce, jako je například zápal plic.

Rizikové faktory vzniku rakoviny plic

Jedinou možností, jak tedy odhalit rakovinu plic včas, je, nevyhýbat se pravidelným kontrolám u lékaře. A to zejména v případě, že ve vašem životě hraje roli některý z rizikových faktorů:

 • Kouření,
 • Pasivní kouření,
 • Prodělaná radioterapie,
 • Vysoký věk,
 • Vystavení radonu, azbestu a dalším karcinogenům,
 • Rodinná anamnéza s nálezem rakoviny plic.

Rakovina plic a průdušek: jak probíhá vyšetření

Máte-li i sebemenší podezření, že se u vás objevil zhoubný nádor, neváhejte se objednat k lékaři. Ten řadou vyšetření zjistí, zda tomu tak je a případně nádor lokalizuje. Vyšetření probíhá několika způsoby:

 1. fyzikální vyšetření – poslech, poklep, pohmat, srdeční frekvence,
 2. laboratorní vyšetření krve a moči,
 3. rentgen a CT (počítačová tomografie) hrudníku,
 4. bronchoskopie – jedná se o endoskopické vyšetření, kdy se tenká hadička s kamerou (bronchoskop) zavede skrze ústa do dýchacích cest, kde se kontroluje stav sliznic a případně se odeberou vzorky tkáně k dalšímu prozkoumání. Vyšetření se provádí s místním znecitlivěním hltanu a hrtanu,
 5. biopsie – speciální vpich do místa nádoru a odebrání vzorku tkáně k cytologickému nebo histologickému vyšetření (laboratorní vyšetření odebrané tkáně pomocí řady metod).

V případě potřeby se může přistoupit k dalším metodám, jako je například magnetická rezonance nebo autofluorescenční bronchoskopie.

Léčba nádorů plic a průdušek

Podobně jako u všech typů nádorů, i zde hraje velkou roli čas. Čím dříve je nádor odhalen, tím vyšší je šance na úspěšné vyléčení a snížení rizika recidivy. Dalšími faktory jsou: velikost a umístění nádoru, aktuální zdravotní stav pacienta a také fakt, zda již nádor metastázoval.

K léčbě se zpravidla používá kombinace terapií, kterou určí tým lékařů v čele s onkologem: chirurgická léčba, chemoterapie, radioterapie, cílená léčba, imunoterapie, případně lokální léčba s využítím laseru (částečné nebo úplně vyřazení průdušky či části plicní tkáně z funkce) a nebo také paliativní péče. Obecně lze říci, že preference léčby u zhoubných nádorů plic a průdušek je následující:

 • Malobuněčný karcinom – rychlý růst a tendence vytvářet metastáze, zpravidla nelze odstranit chirurgicky, avšak dobře reaguje na chemoterapii a radioterapii.
 • Nemalobuněčný karcinom – pomalejší růst, metastáze vznikají až později. V brzkých stádiích jej lze zpravidla chirurgicky odstranit, v pokročilejších stádiích se přistupuje k chemoterapii a radioterapii. Citlivost na léčbu je však nižší.

Chemoterapie a radioterapie jsou spojeny s řadou vedlejších účinků. Protože radioterapie je lokální, jsou postiženy zejména sliznice v oblasti krku, což zhoršuje polykání (i tekutin) a navíc může dojít ke vzniku zánětů. Je tedy vhodné zvážit vhodnou podporu svého těla, imunitního systému i psychiky.

Prevence vzniku i návratu rakoviny plic

Aktivní přístup k vašemu zdraví by neměl skončit ani po úspěšné léčbě. I přes veškerou snahu lékařů rakovinné buňky v těle mnohdy zůstávají a mohou kdykoli začít znovu růst. U karcinomu plic je riziko recidivy až 90 %. Nepodceňujte kroky a změny, které je třeba udělat:

 • Změňte životní styl, jezte a pijte zdravě, dostatečně odpočívejte, pravidelně se hýbejte – ideálně na čerstvém vzduchu a v neposlední řadě urovnejte vztahy se svými blízkými.
 • Dbejte o svou imunitu. Právě snížená obranyschopnost je jednou z hlavních příčin rakovinného bujení.
 • Nevynechávejte preventivní kontroly u lékaře, a to ani po úspěšné onkologické léčbě.
 • Nekuřte a vyhýbejte se zakouřeným prostorám, data jsou v tomto případě neúprosná – více než 95 % mužů a zhruba 80 % žen, kteří rakovinou plic a průdušek onemocní, jsou nebo byli kuřáky. U osob, které kouří 20 let 20 cigaret denně, roste riziko vzniku nádoru plic a průdušek o 40 % oproti nekuřákům. 
 • Alkohol si dopřejte jen velmi výjimečně nebo jej raději nekonzumujte vůbec.
 • Vyvarujte se styku s karcinogeny, jako je například radon, který se vyskytuje zejména ve starších budovách, ale některé další prvky
Facebook

Nejnovější články

V posledních desetiletích věda učinila pokroky ve výzkumu a léčbě rakoviny, zvláště v oblasti biologické léčby, která má své specifické výhody i omezení.

Proč je biologická léčba žádaná

V posledních desetiletích věda učinila pokroky ve výzkumu a léčbě rakoviny, zvláště v oblasti biologické léčby, která má své specifické výhody i omezení.

biologicky aktivní fosfolipidy a imunita

Biologicky aktivní fosfolipidy: účinná prevence nemoci covid-19 i jiných infekcí

pro koho je vhodná imunoonkologická léčba

Imunologická léčba – jak funguje a pro koho je vhodná