Rakovina prsu – příznaky, prognózy a další důležité informace

Co obnáší rakovina prsu, jak ji poznat, jak se s diagnózou vyrovnat a odpovědi na mnoho dalších klíčových otázek.

rakovina prsu - příznaky a prognózy

Rakovina prsu je nejčastějším onkologickým onemocněním u žen v ČR. Každý rok je nově diagnostikována přibližně 7 000 pacientkám, z nichž zhruba 1 600 této nemoci podlehne. Nejvíce jsou ohroženy ženy po čtyřicítce, avšak pozor by si měly dát i mladší ročníky.

Rizikové faktory rakoviny prsu

Abychom se mohly chránit, je třeba svého protivníka znát. Právě včasné identifikování nemoci může výrazně zvýšit šance na trvalé uzdravení. Zároveň je důležité si uvědomit, že rakovina není nemoc jedné chyby či příčiny, ale spíše celé řady faktorů, jež společným působením vytvářejí prostředí pro vznik nemoci, přičemž některé můžeme ovlivnit více, jiné méně. Za rozvojem nádoru prsu obvykle stojí:

 • Geny. S rakovinou prsu je nejčastěji spojována genová mutace BRCA 1 nebo BRCA 2. Zejména mutace BRCA1, ve srovnání s běžnou populací žen, zvyšuje riziko vzniku onemocnění až na 80 %.
 • Jako u všech typů rakovin, i rakovina prsu je často spojována s dlouhodobě oslabenou imunitou, působením stresu, nezdravým jídelníčkem či nevhodným životním stylem (kouření, nedostatek pohybu, práce na směny…) a únavou.
 • Mezi další rizikové faktory patří: nadváha (zejména ukládání tuku v oblasti pasu), konzumace alkoholu, bezdětnost, časná menstruace (před 12. rokem) či pozdní menopauza (po 55. roku), užívání hormonálních přípravků na oddálení menopauzy

Rakovina prsu se může týkat i mužů

Rakovina prsu se může objevit i u mužů, jedná se přibližně o 1 % z celkového počtu nemocných. Nejvíce ohroženou skupinou jsou muži ve věku 60 – 70 let. Rizikovými faktory jsou: vysoká hladina estrogenu v krvi, genová mutace, cirhóza jater či radioterapie jiného nádorového onemocnění.

Příznaky rakoviny prsu

 • Bulka v prsu či podpaží – jakýkoli útvar, který je pro ňadro či jeho okolí včetně podpaží jakýmkoli způsobem netypický.
 • Bolest – tento symptom je často podceňován nebo zaměňován s citlivostí před menstruací. Pokud však bolest přetrvává a je doprovázena například tuhnutím, tvrdnutím či otoky, případně změnami na bradavce, může se jednat o nádor.
 • Změny na kůži a bradavce – zarudnutí, vtažení kůže nebo bradavky, vyrážka, podráždění, změna barvy, velikosti či tvaru.
 • Změna velikosti prsů – prsy většinou nejsou symetrické, problém však nastává, pokud zjistíte, že jeden prs se zvětšuje a tuhne.
 • Výtok z bradavky – problémový může být jakýkoli výtok z bradavky či opakované záněty a mokvání bradavky.

Rakovina prsu není jen jedna

Karcinom prsu se rozlišuje na několik typů:

 • Angiosarkom
 • Duktální karcinom in situ (DCIS)
 • Zánětlivá rakovina prsu
 • Invazivní lobulární karcinom
 • Lobulární karcinom in situ (LCIS)
 • Rakovina prsu u mužů
 • Pagetova choroba prsu
 • Opakující se rakovina prsu

Každý z typů rakoviny má jinou prognózu na uzdravení. Vždy je třeba přihlédnout i k faktu, zda se jedná pouze o karcinom prsu nebo již vznikly metastáze, a nemoc se tedy rozšířila do jiných orgánů – nejčastěji to bývají játra, kosti či plíce.

Stádia rakoviny prsu

V závislosti na velikost nádoru, jeho agresivitu a další faktory je rakovina prsu rozdělována do pěti stádií:

rakovina prsu - stadia

Prognóza přežití při rakovině prsu

Šance na úplné uzdravení závisí na mnoha faktorech, jako je například věk, pohlaví, také třeba rasa, ale především typ nádoru a stádium, ve kterém se nachází.

Zatímco před čtyřiceti lety přežilo více než pět let od první diagnózy asi 75 % žen, v roce 2015 už to bylo 90 %.

Obecně se uvádí, že u lokalizovaných typů nádoru v jedné z raných fází se zcela uzdraví 99 % pacientek, u rakoviny v pokročilém stádiu je to pak zhruba čtvrtina nemocných. Zajímavostí je, že častěji bývá postižen levý prs.

Léčba rakoviny prsu

Cílem léčby rakoviny prsu je nejen odstranění nádoru, ale i zachování co nejvyšší kvality života. Výběr vhodné terapie se odvíjí od typu, stádia a velikosti karcinomu a zároveň lékař přihlíží i k věku či zdravotnímu stavu pacientky. Léčba rakoviny prsu obvykle zahrnuje:

 • Terapie před operací – cílem je zmenšení nádoru, které usnadní nebo umožní případnou chirurgickou operaci.
 • Chirurgický zákrok – operace, při níž (podle velikosti a umístění nádoru) lékař:
  • vyjme pouze nádor s malou částí zdravé tkáně (lumpektomie),
  • odstraní větší část prsu, která obsahuje nádor (částečná mastektomie),
  • odstraní celý prs včetně bradavky (úplná mastektomie),
  • odstraní celý prs, malý prsní sval i podpažní uzliny (radikální mastektomie).
 • Další léčba zahrnuje obvykle chemoterapii, radioterapii, imunoterapii, hormonální či biologickou léčbu, které se používají k doplnění chirurgického zákroku.

Stejně jako je každý organismus trochu jiný, liší se od sebe i jednotlivé nádory a navíc se každý z nás nachází v jiné zdravotní kondici. Je tedy možné, že pro vás lékař zvolí druh vyšetření a léčby, které zde nebyly popsány. Neváhejte se ho zeptat na veškeré detaily, které vás zajímají a pokud o jeho rozhodnutích pochybujete, konzultujte svůj stav i s jiným odborníkem. Základem úspěšné léčby je totiž důvěra ve svého ošetřujícího lékaře a jeho rozhodnutí.

Jak se vyrovnat s rakovinou prsu

Na rozdíl od orgánů, které jsou pro život člověka nepostradatelné, bez prsou se do určité míry lze obejít. Přesto však mají svůj důležitý úkol i funkci a navíc jsou symbolem ženskosti, s jejich případnou ztrátou je tedy nesmírně těžké se psychicky vyrovnat. Mnoho pacientek navíc trpí únavou (a to nejen během léčby, ale někdy i dlouhé roky po ní), což duševní pohodě nepřidá. Víc než kdy jindy, je tedy nyní důležité, věnovat čas sama sobě. K tomu vám může pomoci:

 • Pohyb: jóga, plavání, chůze, tanec nebo jiná spíše klidnější pohybová aktivita.
 • Relaxace: dopřejte si masáž nebo jinou wellnes aktivitu. Teď je ta nejlepší chvíle na rozmazlování.
 • Koníčky: věnujte se aktivitám, jež máte ráda a dělají vás šťastnou.
 • Terapie: ať už se zkušeným psychologem, s někým, kdo prošel stejnou nemocí nebo třeba s dobrým přítelem, kterému můžete otevřeně odhalit veškeré své pocity, ventilovat své starosti je pro uvolnění mysli nesmírně důležité.
 • Informace: zjistěte o svém stavu maximum informací. Čím víc o nemoci člověk totiž ví, tím lépe se se svým stavem vyrovná.

Co dělat, aby se rakovina prsu nevrátila

 • Zdravě jíst.
 • Pravidelně se hýbat.
 • Udržovat hodnotu BMI v normálu.
 • Vyhnout se hormonální léčbě na oddálení menopauzy.
 • Nekouřit.
 • Alkoholu se zcela vyhnout nebo jej konzumovat jen výjimečně.
 • Často provádět samovyšetření.
 • Pravidelně chodit na preventivní prohlídky k lékaři.
Facebook

Nejnovější články

V posledních desetiletích věda učinila pokroky ve výzkumu a léčbě rakoviny, zvláště v oblasti biologické léčby, která má své specifické výhody i omezení.

Proč je biologická léčba žádaná

V posledních desetiletích věda učinila pokroky ve výzkumu a léčbě rakoviny, zvláště v oblasti biologické léčby, která má své specifické výhody i omezení.

biologicky aktivní fosfolipidy a imunita

Biologicky aktivní fosfolipidy: účinná prevence nemoci covid-19 i jiných infekcí

pro koho je vhodná imunoonkologická léčba

Imunologická léčba – jak funguje a pro koho je vhodná