Změny, které nejsou na první pohled vidět, ale je důležité si jich všímat

Vedlejší účinky onkologické léčby nesoucí s sebou i změny vzhledu pacienta bývají všeobecně známé. U pacientů s rakovinou však probíhají i změny, které nejsou na první pohled patrné. Přesto mají na úspěšnou léčbu zásadní vliv. Jedná se o jemné změny v životním přístupu či změny psychického nastavení, tedy změny hodnot a priorit. Jak prostřednictvím psychiky podpořit léčbu?

Léčba má i nežádoucí účinky

Hlavním důvodem vedlejších účinků cytostatik (léků, které se podávají při chemoterapii) je skutečnost, že nedokážou rozpoznat nádorovou buňku od normální, a tak útočí na každou buňku v těle, která vykazuje rychlejší růst. Nejčastějšími projevy jsou nevolnost, zvracení, nechutenství, únava, padání vlasů a další snižování imunity (větší náchylnost k infekčním onemocněním).

Právě vedlejší účinky jsou to, co je pro pacienta zátěží. Snížení kvality života, neschopnost se postarat o sebe či rodinu i nedostatek životní energie a fyzická omezení může vést až ke ztrátě chuti v léčbě pokračovat. Je vhodné zařadit podpůrné prostředky, které mohou se snášenlivostí a tedy i úspěšností léčby výrazně pomoci. Díky posílení fyzické stránky léčeného může dojít i k podpoře stránky psychické.

Pozor na nenápadné změny psychiky

Z výše zmíněného vyplývá, že onkologickou léčbou dochází k výraznému náporu na psychiku pacienta. Cytostatika navíc působí i na nervový systém, což se projevuje například třesem končetin, slabostí, poruchami citlivosti či poruchami rovnováhy a nešikovností. A právě toto může psychiku jedince oslabit a jeho vůle se uzdravit (resp. pokračovat v léčbě) se opět snižuje. Je důležité, aby měl pacient možnost otevřeně o svých pocitech hovořit, aby došlo k jejich uvolnění, nikoli zakonzervování. Zde plní nezastupitelnou roli rodina a blízcí přátelé.

Spolu s nemocí a související léčbou může dojít i ke změnám osobnosti jedince. Zatímco jedni si utříbí priority, získají nadhled a zklidní se, u jiných může propuknout například deprese. Je tedy potřeba psychické změny sledovat. Mohou se opět projevovat velmi nenápadně, například neochotou chodit ven, ztrátou zájmu o nějakou činnost, pomalý úbytek váhy či občasná zmatenost. Příliš vzletné stavy také bývají známkou nevyrovnanosti, resp. únikovou strategií před nepříjemnou realitou.

Tipy, jak podpořit své tělo při onkologické léčbě:

  • Život rakovinou nekončí, proto byste měli v rámci svých sil žít i nadále svůj život (navštěvovat přátele, jezdit na chatu, na výlety či chodit do práce).
  • Rakovina není trest, proto je zbytečné hledat viníka ani se donekonečna litovat, že to potkalo zrovna vás (ani nalezením pomyslného viníka své nemoci neuniknete).
  • Pravidelný a dostatečný spánek nabíjí, dopřejte si i dostatek relaxace během dne.
    • Udržujte se v pohybu (třeba díky pravidelným procházkám), díky pohybu se dostavují pocity spokojenosti.
  • Máte právo se cítit unavení, smutní, zranění, uznejte tento pocit, ale nelpěte na něm, za ním je často připraven další, který vám pomůže se opět nadechnout.
  • Smějte se maličkostem – smích totiž léčí, podporuje imunitní systém a pomáhá od bolesti.
Facebook

Nejnovější články

V posledních desetiletích věda učinila pokroky ve výzkumu a léčbě rakoviny, zvláště v oblasti biologické léčby, která má své specifické výhody i omezení.

Proč je biologická léčba žádaná

V posledních desetiletích věda učinila pokroky ve výzkumu a léčbě rakoviny, zvláště v oblasti biologické léčby, která má své specifické výhody i omezení.

biologicky aktivní fosfolipidy a imunita

Biologicky aktivní fosfolipidy: účinná prevence nemoci covid-19 i jiných infekcí

pro koho je vhodná imunoonkologická léčba

Imunologická léčba – jak funguje a pro koho je vhodná