80 %

onemocnění
se podaří vyléčit

55 %

vyléčených pacientů
znovu rakovinou onemocní

8 %

populace v ČR se léčí
s onkologickým onemocněním

20 min

každých 20 minut podlehne
jeden člověk v naší zemi rakovině

MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Odborný garant webu Jaknarakovinu.cz, který dlouhodobě poskytuje konzultace onkologickým pacientům v oblasti doplňkové léčby.

Posledních 30 let pracoval na Fakultě vojenského zdravotnictví v Hradci Králové a více jak dvacet let se věnuje využití doplňků stravy v oblasti prevence i podpůrné léčby u řady závažných zdravotních postižení, včetně rakoviny. Je autorem mnoha odborných publikací, výzkumných zpráv, expertiz i učebních textů.

Pan doktor konzultuje na telefonní lince 603 310 566
nebo přes e-mail bednarcik@jaknarakovinu.cz.

Graf možného průběhu onko onemocnění
pokles imunity vznik nádorového onemocnění Pacient bez onko nálezu posílení imunity možná recidiva nádoru Optimální hladina imunity Kritická hladina imunity Fáze 3. Stadium bez onko nálezu Fáze 2. Onkologická léčba Fáze 1. Pokles imunity
80 %

onemocnění
se podaří vyléčit

55 %

vyléčených pacientů
znovu rakovinou onemocní

8 %

populace v ČR se léčí
s onkologickým onemocněním

20 min

každých 20 minut podlehne
jeden člověk v naší zemi rakovině

Zamezení rapidnímu poklesu imunity při onkologické léčbě při využívání doplňků stravy

Standardní onkologická léčba imunitní systém dále oslabuje. Také způsobuje řadu vedlejších účinků vedoucích k různým komplikacím při léčbě. Nasazením podpůrného prostředku je organismus schopen své zdravé buňky, poškozené nádorovou léčbou, rychleji a účinněji regenerovat. Tím se snižuje i dopad vedlejších účinků léčby. Navíc, podpůrná terapie pomáhá oslabit buňky rakovinné, čímž se i léčba může stát účinnější a efektivnější. Snižuje se také riziko vzniku metastáz.

Nárůst imunity nad kritickou hladinu po ukončení onkologické léčby díky doplňkům stravy

Tělo je standardní onkologickou léčbou velmi oslabeno. Aby se organismus a imunita dostali co nejrychleji do formy, je vhodné je podpořit kvalitním potravinovým doplňkem zaměřeným nejen na imunitu obecně, ale také na regeneraci buněk. Pravidelné udržovací dávky jsou další podpůrnou cestou, jak imunitní systém dlouhodobě udržet na optimální hladině fungování. Tyto kroky jsou vhodnou prevencí recidiv nádorových onemocnění.

Pokles imunity před onkologickou léčbou bez využívání doplňků stravy

Pakliže obranyschopnost těla poklesne pod kritickou hladinu, mohou se v těle aktivovat rizikové (např. poškozené, mutované) buňky. Ty mohou pod vlivem vnějších okolností spustit různé negativní reakce těla - od chronických zánětů a alergií, až po nádorové bujení. Setrvalý boj s rizikovými buňkami a trvale útočícími vnějšími patogeny imunitní systém dále vyčerpává. Zároveň klesá schopnost regenerace, která je k optimálně fungující imunitě nezbytná.

Pokles imunity při onkologické léčbě bez užívání doplňků stravy

Standardní léčba onkologického onemocnění dále zatěžuje imunitní systém a k tomu poškozuje nejen rakovinné, ale i zdravé buňky těla. Snížená schopnost buněčné regenerace, náchylnost k infekčním onemocněním a řada vedlejších účinků proces léčby znesnadňuje a někdy znemožňuje. Imunitní systém je bojem s nemocí natolik oslaben, že má jen malou schopnost znovunastolení rovnováhy a nemůže tak být účinnou podporou. Efektivita léčby se zpomaluje a její účinnost klesá.

Pomalý nárůst imunity po léčbě bez užívání doplňků stravy

Imunitní systém oslabený onkologickou léčbou (a jejími vedlejšími účinky) většinou nemá dostatečnou obrannou ani regenerační sílu. Není tedy zpravidla schopen se sám, bez další podpory, vrátit alespoň nad kritickou hladinu funkčnosti. Tento fakt výrazně zvyšuje riziko návratu (recidivy) rakoviny, neboť se mohou znovu aktivovat nádorová ložiska, která v těle po standardní onkologické léčbě navzdory veškerému úsilí zůstávají.

Optimální hladina imunity

Imunitní systém je schopen vykonávat své funkce správně, tj. efektivně bránit tělo proti útokům virů, bakterií a jiných patogenů, zmírňovat negativní dopady vnějších podmínek a optimálně regulovat buňky tělu vlastní. Probíhá průběžná regenerace buněk, případně likvidace těch rizikových (poškozených či mutovaných). Tím se minimalizuje riziko vzniku onemocnění, včetně rakoviny.

Kritická hladina imunity

Jakmile funkčnost imunitního systému klesne na kritickou hladinu, není již schopen svou roli plnit zcela správně. Schopnost regenerace buněk se zpomaluje, regulace buněčné aktivity se kvalitativně zhoršuje, efektivita obrany klesá a roste riziko vzniku onemocnění. Oslabení může být způsobeno mnoha faktory - stresem, dlouhodobou únavou, vyčerpáním, nevhodnou stravou, nedostatkem pohybu, nemocí.

Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Prohlížením tohoto webu s jejich používáním souhlasíte. Další informace