Nádory kostí, kloubů a chrupavek. Pohyb a víra v budoucnost.

Rakovina kostí, jak se lidově nazývají nádory kostí, kloubů a chrupavek je jedním z typů onkologického onemocnění, jehož příznaky bývají těžce čitelné. Jak se tedy před ním chránit? A co opěrný systém našeho těla symbolizuje?

Ohroženi jsou mladí i staří

V kostech se mohou vyskytnout jak nezhoubné (benigní), tak zhoubné (maligní) nádory. Ty nezhoubné se zpravidla v polovině případů chirurgicky odstraní. Ty ostatní je nutné jen pravidelně monitorovat. Zhoubné nádory kostí se dělí na dvě základní skupiny. Každá má svůj specifický vznik a postihuje zpravidla i jinou skupinu lidí.

  1. Kostní sarkomy (osteosarkom) se objevují zejména u dětí a dospívajících, případně u mladých dospělých (do cca 25. roku věku). Vznikají přímo z buněk vyskytujících se v kostech. Ke vzniku tohoto typu nádoru pravděpodobně přispívá i fakt, že v dětském věku přirozeně dochází k rychlému růstu těla a tedy i k překotnému vzniku nových buněk.
  2. Kostní metastázy se objevují zpravidla ve vyšším věku. Vznikají zhoubným bujením nádorových buněk, které se „přesunuly“ ze svého původního místa vzniku (nejčastěji prostaty, prsu, plic, štítné žlázy, ledvin či ženských pohlavních orgánů).

Příznaky kostního sarkomu jsou nenápadné, nepodceňujte je

Většina osteosarkomů se vyskytuje v dlouhých kostech dolních končetin. Hlavním příznakem bývá bolest, a to i během noci, případně otoky měkkých tkání. V některých případech se objeví i problémy s chůzí. Často jsou však zcela bez příznaků a tak se první podezření objeví až s „nečekanou“ zlomeninou, která vznikne při minimálním úrazu. Při podezření na sarkom následují vyšetření krve a použití zobrazovacích technik jako je rentgen, CT či magnetická rezonance. Pro finální potvrzení nebo vyvrácení se provádí histologické vyšetření (laboratorní rozbor podezřelé tkáně). Často se provádí i vyšetření plic, neboť právě zde se nejčastěji objevují případné metastáze.

Léčba sarkomu má více fází

Samotná léčba vždy záleží na stavu pacienta, typu a umístění nádoru a fázi nemoci. Zpravidla se nejprve aplikuje předoperační chemoterapie. Ta je spojena s řadou vedlejších účinků (nechutenství, nevolnosti, ztráta vlasů, náchylnost k infekčním onemocněním, přecitlivělost sliznic, bolesti hlavy), proto je vhodné svůj organismus, včetně imunitního systému podpořit vhodnou podpůrnou terapií.

Dle vývoje situace bývá druhou fází léčby chirurgický zákrok (odstranění nádoru, části kosti, případně amputace končetiny). Odstraněná kost se může nahradit umělým kloubem, kostním štěpem (částí cizí kosti) a nebo umělým materiálem. Pakliže to není možné, jsou k dispozici vysoce kvalitní protézy. Po zhojení rány se přistupuje k další chemoterapii. Radioterapie se používá výjimečně, zpravidla jen pokud nelze nádor operovat, případně jsou metastáze příliš rozšířené. I v této fázi je vhodné zvolit podpůrnou kúru, která tělu pomůže regenerovat nerakovinné buňky poškozené standardní léčbou, zmírnit vedlejší účinky chemoterapie a případně pomoci zničit ty nádorové.

Nádory chrupavek (chondrosarkom)

Zhoubný nádor chrupavky (nádorové buňky tvoří samu chrupavku) postihuje nejvíce jedince mezi 40. a 50. rokem věku. Hlavním příznakem tohoto onemocnění je neurčitá bolest spojená s nějakým kloubem. Nádor bývá díky své typické struktuře dobře čitelný už na rentgenovém snímku. Zpravidla však následují další prověřující vyšetření. Tento nádor velmi málo reaguje na chemoterapii i radioterapii, proto je hlavním prostředkem radikální chirurgický zákrok.

Jsem ochoten přijmout změny a pohyb novým směrem?

Kosterní systém je jakousi pevnou konstrukcí našeho těla. Klouby (samozřejmě se svaly, vazy a mnohým dalším) nám tento nosný systém umožňují rozhýbat. Samy jsou napůl kostmi. Pohyb jim umožňuje speciální tvar na koncích a chrupavka mezi nimi. Právě potíže s kostmi a klouby mohou ukazovat, že se v našem životě z nějakého důvodů nechceme nebo nemůžeme pohnout vpřed a setrváváme v prostředí, které už nám nepřináší pozitivní hodnoty. Pokud se objeví problémy s klouby (nejčastěji kolena, kyčle, kotníky, případně ramena), zamyslete se nad těmito otázkami: „Jaká je má víra v budoucnost? Držím se zavedených a známých jistot, které však pro mne již nejsou vyživující a nebo jsem ochoten vyrazit do neznáma? Na jakých názorech trvám? Mohu se díky nim pohnout tam, kam chci a nebo mě omezují? Dokáži je změnit a vydat se jinudy?“

Facebook

Nejnovější články

V posledních desetiletích věda učinila pokroky ve výzkumu a léčbě rakoviny, zvláště v oblasti biologické léčby, která má své specifické výhody i omezení.

Proč je biologická léčba žádaná

V posledních desetiletích věda učinila pokroky ve výzkumu a léčbě rakoviny, zvláště v oblasti biologické léčby, která má své specifické výhody i omezení.

biologicky aktivní fosfolipidy a imunita

Biologicky aktivní fosfolipidy: účinná prevence nemoci covid-19 i jiných infekcí

pro koho je vhodná imunoonkologická léčba

Imunologická léčba – jak funguje a pro koho je vhodná