Nádory kůže: Znáte své hranice?

Kůže je největším lidským orgánem. U dospělého jedince pokrývá plochu přibližně 1,5-2 m2 a váží až 15 kg. Tvoří bariéru mezi vnitřním prostředím jedince a vnějším světem. Mohou se na ní vyskytnout různé problémy, mezi které patří i nádory. Je alarmující, že zhoubné nádory kůže patří mezi nejčastější formu rakovin vůbec. Navíc se za posledních 30 let jejich výskyt v ČR zvýšil 4x. Poznáte varovné signály? A co nám problémy s kůží mohou naznačovat?

Kůže člověka

Kůže člověka se skládá z více vrstev. Mezi ty základní patří pokožka (epidermis), škára (dermis) a podkoží (tela subcutanea). Kromě tvorby fyzické bariéry má kůže i řadu dalších funkcí. Má schopnost z vnějšího prostředí určité látky přijímat a na druhou stranu také některé látky z organismu vylučovat. Kůže se též podílí na naší termoregulaci, významně přispívá ke správné funkčnosti našeho imunitního systému a též ve svých vrstvách ukládá vodu, tuk a jiné látky pro další využití. Z estetického hlediska je naší vizitkou, odráží totiž zdraví našeho těla.

Všímejte si varovných signálů

Nádory kůže se nejčastěji dělí podle místa svého vzniku. Liší se strukturou, mírou agrese i rozdílným rizikem vzniku metastáz.

 1. Bazaliom – vzniká v pokožce (epidermis) a obvykle se objevuje u starších osob. Bývá agresivní v místě vzniku, ale metastázování se u něj zpravidla neprojevuje. Nejčastěji se objevuje v místech, které jsou často vystavovány slunci (obličej, krk, ruce). Začíná jako tuhý uzlík tělové barvy, který se postupně propadá ve svém středu a má nerovné, vyvýšené okraje. Střed časem zvředovatí. Bývá nebolestivý.
 2. Spinaliom – vzniká z epitelové tkáně v různých částech těla převážně u starších lidí. Projevuje se jako tužší „vřídek“ (uzel) růžové či červené barvy, jehož povrch postupně eroduje (rozrušuje se). Riziko metastáz je již vyšší, navíc může prorůstat do hlubokých struktur kůže.
 3. Maligní melanom – zřejmě nejnebezpečnější typ nádoru kůže. Vzniká z pigmentových buněk (melanocytů) a je schopen poměrně rychle matastázovat. Riziko stoupá pokud máte světlejší typ pleti, častějším opalováním, ale také i vyšším počtem „mateřských znamének.“ Zbystřit byste měly v okamžiku, kdy se barevná skvrna na vaší kůži zvětšuje, změní se struktura znaménka (barva, tvar, velikost) a nebo se objeví svědění či krvácení.

Nepodceňujte prevenci!

Výhodou kožních nádorů je fakt, že mívají jinou strukturu či barvu než okolní tkáň. Navíc si kožních změn můžeme všimnout při hygieně nebo oblékání. Nejčastějšími důvody, proč k lékaři nezajdeme při prvních podezřelých změnách jsou:

 • některá místa jsou hůře dostupná,
 • změny nepovažujeme za důležité,
 • nechceme „obtěžovat“.

Prevence vzniku i návratu rakoviny

Vedle samovyšetření považují lékaři za nejdůležitější prevenci proti vzniku kožních nádorů (i jejich návratu) ochranu před slunečním zářením. Ne každé záření je však pro naši kůži nebezpečné. Zatímco UVA záření proniká do hlubších vrstev a urychluje stárnutí kůže a vznik vrásek, UVB záření je tím, kterého bychom se měli vyvarovat. Nejrizikovější dobou, která naši kůži ohrožuje je čas mezi 11.-15. hodinou. UVB záření je v této době totiž atmosférou filtrováno nejméně. V každém případě bychom měli používat ochranné faktory v opalovacích krémech (faktor minimálně 30-50). Ty je třeba aplikovat opakovaně (pot, koupání, mechanické odstranění při oblékání). Pozor je třeba si dávat jak u moře, na sněhu (pozor na odrazy), tak na horách. S každými 300 výškovými metry se intenzita UV záření zvýší o 4 %.

Dalšími významnými faktory, které riziko vzniku rakoviny kůže zvyšují je výskyt rakoviny kůže u rodinných příslušníků a dlouhodobě oslabený imunitní systém.

Jak probíhá vyšetření?

Pro včasnou identifikaci rakoviny kůže se používá tzv. ABCDE test:

 • A = Asymetrie (Asymetry) – rozdílnost tvaru (normální znaménka jsou symetrická)
 • B = Ohraničení (Border) – nepravidelnost, kostrbaté ohraničení
 • C = Barevnost (Colour) – normální znaménka mívají 1 odstín
 • D = Průměr (Diameter) – normální je cca do 0,5 cm
 • E = Vývoj (Evolution) – změny na znaménku, případně krvácení

Lékařské vyšetření probíhá u kožního lékaře (dermatovenerologa). Nejčastější vyšetření bývá dermatoskopie, avšak může dojít i k odebrání vzorku tkáně (biopsie). Dermatoskopie využívá speciálně upravenou osvětlenou lupu, jež zobrazí změny na kůži i v hlubších partiích kůže. Obraz se může i digitalizovat pomocí připojení digitální fotoaparátu. Toto se užívá zejména pro porovnání vývoje podezřelého místa.

Rychlé zahájení léčby snižuje riziko recidivy nádorů kůže

Základní formou léčby je chirurgické odstranění nádoru. Po histologickém vyšetření a stanovení stádia nemoci se přistupuje k dalším individuálním krokům. V případě metastáz je forma léčby limitovaná, neboť metastazované buňky kožních nádorů jsou na chemoterapii a radioterapii zpravidla málo citlivé. Variantou je cílená biologická léčba nebo imunoterapie. Po léčbě rakoviny kůže jsou pacienti i nadále pravidelně kontrolováni. Je třeba však dbát preventivních kroků – zejména ochranou před slunečním zářením a péčí o imunitní systém.

Kůže jako symbol našich hranic

Problémy s pokožkou jsou v alternativních směrech považovány za nesprávné určení osobních hranic. Zpravidla žijeme na úkor svých vlastních potřeb nebo se naopak úzkostlivě bráníme vlivu zvenčí. Možná se toužíme zavděčit svému okolí, z jehož reakcí odvozujeme svou vnitřní hodnotu. Nebo máme z vnějšího života strach a tak žijeme ve vlastních myšlenkách a fantaziích. Pokud se objevují různé kožní problémy, měli byste se zaměřit i na oblast, co ze svého života nemohu nebo nechci pustit, ačkoli mě to vysiluje a ohrožuje? Případně, zda dostatečně pečuji sám o sebe a svůj vnitřní svět. Kůže venkovnímu světu fyzicky ukazuje, kde se já a můj vnitřní život (psychika) vyskytuji v prostoru. Je na vás, koho, kam a za jakých podmínek k sobě pustíte.

Facebook

Nejnovější články

V posledních desetiletích věda učinila pokroky ve výzkumu a léčbě rakoviny, zvláště v oblasti biologické léčby, která má své specifické výhody i omezení.

Proč je biologická léčba žádaná

V posledních desetiletích věda učinila pokroky ve výzkumu a léčbě rakoviny, zvláště v oblasti biologické léčby, která má své specifické výhody i omezení.

biologicky aktivní fosfolipidy a imunita

Biologicky aktivní fosfolipidy: účinná prevence nemoci covid-19 i jiných infekcí

pro koho je vhodná imunoonkologická léčba

Imunologická léčba – jak funguje a pro koho je vhodná