Rakovina tlustého střeva a konečníku – prognózy, rizikové faktory a další zásadní informace

Jak je diagnostikována rakovina tlustého střeva? Jak se léčí? Jaké jsou její prognózy? A odpovědi na mnoho dalších důležitých otázek.

Rakovina tlustého střeva

Rakovina tlustého střeva a konečníku neboli  kolorektální karcinom je v ČR diagnostikován přibližně u 8 000 osob ročně. Je druhým nejčastějším nádorovým onemocněním jak u mužů, tak i u žen a zároveň nejčastějším nádorovým onemocněním trávicího traktu. Obvykle postihuje starší dospělé, ale její výskyt u mladších ročníků se každoročně zvyšuje.

Rakovina a tlusté střevo

Tlusté střevo je zakončením trávicí soustavy. Dochází zde skrze sliznice, které pokrývají jeho stěny, k finálnímu vstřebání prospěšných látek do krve. U těch nepotřebných látek, ať už pro tělo nevyužitelných nebo nebezpečných, probíhá příprava na jejich vyloučení z těla ve formě stolice. To se děje ve fázích prostřednictvím jednotlivých částí střeva, kterými jsou slepé střevo, vzestupný tračník, příčný tračník, sestupný tračník, esovitá klička a konečník. Nádorové onemocnění pak může postihnout jakoukoli z uvedených částí.

Jak odhalit rakovinu tlustého střeva

Stejně jako mnoho jiných nádorů, i rakovina tlustého střeva a konečníku se zpočátku nijak neprojevují. Jedinou spolehlivou možností, jak ji odhalit včas, jsou tedy pravidelné kontroly u lékaře. Obvykle jsou doporučovány od 50. roku života, ale v případě, že se u vás objevují určité rizikové faktory, jako je například výskyt rakoviny tlustého střeva v rodinné anamnéze, může vás na ně lékař poslat i dříve.

Zároveň na vyšetření zajděte i pokud u sebe pozorujete některý z těchto příznaků:

 • neobvyklé změny ve vylučování,
 • zažívací problémy (střídání průjmu a zácpy),
 • pocit naplněnosti, nadýmání, křeče,
 • úbytek na váze, 
 • únava,
 • chudokrevnost,
 • krev ve stolici.

Masarykův onkologický ústav upozorňuje na časté pozdní diagnózy: „Nádor vzestupného tračníku se nejčastěji projeví až v pokročilejším stádiu, protože v této části tlustého střeva je stolice tekutého charakteru. Projevem tedy může být jen krev ve stolici či chudokrevnost. Nádory sestupného tračníku se projeví nejčastěji neprůchodností střeva, které vedou ke změnám frekvence stolice. U nádoru konečníku jsou hlavními příznaky krev ve stolici, neočekávaný odchod plynu a stolice nezávisle na vůli nemocného.“

Rakovina tlustého střeva a rizikové faktory

Většina nádorů tlustého střeva vzniká z tzv. polypů. Zásadní vliv na vznik rakoviny tlustého střeva také mají:

 • zánětlivá onemocnění střev, špatné stravovací návyky, jako je nedostatečný přísun vlákniny a naopak nadměrná konzumace tučných jídel, uzenin, červeného masa a smažených pokrmů,
 • kouření, 
 • alkohol, 
 • nedostatek pohybu, 
 • obezita, 
 • diabetes,
 • rodinná anamnéza – jestliže se rakovina tlustého střeva či konečníku objevuje u našich přímých příbuzných, výrazně se zvyšuje riziko, že se objeví i u nás,
 • dědičnost, i když se jedná o vcelku vzácný rizikový faktor, některé genové mutace, jež zdědíme po svých předcích, zvyšují riziko vzniku kolorektálního nádoru, 
 • věk s tím, že nejrizikovější skupinou jsou osoby nad 50 let,
 • rakovina tlustého střeva nebo jiný nádor se u vás objevil již v minulosti,
 • rasa – afroameričané jsou k nádorovému onemocnění střev náchylnější než ostatní rasy.

Jak probíhá vyšetření na přítomnost rakoviny tlustého střeva a konečníku

Nejvyšší šance na uzdravení je v případě včasné identifikace nádoru. K tomu dopomohou tato vyšetření:

 • Test na okultní krvácení – zjišťuje, zda neprobíhá mikroskopické krvácení, které může ukazovat na rakovinné změny ve střevě, doporučuje se opakovat každé 2 roky.
 • Kolonoskopie – vyšetření celého tlustého střeva včetně případné histologie a preventivního odstranění polypů.
 • Sigmoideoskopie – vyšetření poslední částí tlustého střeva.
 • Ultrazvuk břicha.
 • CT někdy v kombinaci s kontrastní látkou – počítačové zpracování rentgenového obrazu případných změn na orgánech.
 • PET (pozitronová emisní tomografie) – zobrazovací metoda využívaná zejména v případě metastáz, kdy se do žíly dodává radioaktivně označená látka, která je nádorem pojmuta, díky čemuž se poté zobrazí na speciálních přístrojích.
 • Krevní obraz.

Rakovina tlustého střeva a její stádia

Léčba se stanovuje vždy individuálně na základě pacientova stavu, velikosti nádoru, jeho umístění a případných metastáz. Samotné onemocnění se rozděluje na 5 stádií 0 – 4, konkrétně takto:

Stádium 0Stádium známé jako karcinom in situ. Jde o počáteční fázi, při které zhoubné buňky postihly pouze vnitřní výstelku tlustého střeva nebo konečníku a nestihly se rozšířit nikam dál do těla.
Stádium 1Rakovina pronikla do výstelky nebo až do sliznice tlustého střeva či konečníku a případně až do svalové vrstvy, zatím se však nešíří do lymfatických uzlin ani jiných částí těla.
Stádium 2Nádorové buňky se rozšířili do stěn tlustého střeva či konečníku a skrze ně i do okolních tkání. Zatím nepostihly lymfatické uzliny.
Stádium 3Rakovina je i v lymfatických uzlinách, případně i jiných částech těla.
Stádium 4Rakovina metastázovala do vzdálených orgánů, nejčastěji do plic nebo jater.

Jak se léčí rakovina tlustého střeva

Jediným způsobem, jak se na léčbu rakoviny tlustého střeva a konečníku dobře připravit, je, zjistit si o ní, jejích možnostech i vedlejších účincích, dostatek informací.

Nejčastějším způsobem léčby je chirurgický zákrok. Ve většině případů se odstraňuje postižená tkáň včetně kusu přiléhající zdravé tkáně spolu s blízkými lymfatickými uzlinami. V některých případech je nutné provést i dočasné vyvedení střeva břišní stěnou ven, tzv. kolostomii. V případě nádorů na konečníku bývá toto vyvedení i trvalé. Jestliže se již objevily metastáze, nemusí být chirurgické odstranění nádoru vždy vhodné.

O správném léčebném postupu vždy rozhoduje onkolog, který přihlédne k předchozí kondici pacienta, jeho věku, samozřejmě i ke stádiu rakoviny a dalším okolnostem. Pamatujte na to, že informace získané z internetu jsou důležité pro lepší pochopení vašeho stavu, nejsou však závazné pro vašeho lékaře. I jiný postup, než o kterém jste se dočetli, tedy může být správný. Pokud o rozhodnutích svého ošetřujícího lékaře pochybujete, konzultujte svůj stav i s jiným odborníkem.

Dalšími nebo doplňujícími variantami léčby jsou chemoterapie, radioterapie, imunoterapie či cílená biologická léčba, která se nejčastěji používá u pacientů s metastázami. Zejména chemoterapie či radioterapie mají řadu vedlejších účinků, jako je nevolnost, únava, poškození krvetvorby, nechutenství, vypadání vlasů, další poškození sliznic včetně trávicího traktu, se kterými je nutné počítat. Přečtěte si, jak přežít chemoterapii, kde se dozvíte, jak se s těmito účinky vypořádat nebo je dokonce eliminovat.

Prognóza kolorektálního karcinomu

Věda výrazně pokročila a ve srovnání se sedmdesátými lety dokáží lékaři vyléčit o 50 % nádorů víc. Prognóza pětiletého přežití uvádí, kolik procent lidí se dožije pěti a více let od diagnózy rakoviny tlustého střeva. Je však třeba mít na paměti, že se jedná o statistiku a vzhledem k tomu, že každý z nás je jiný, tak i jeho organismus může reagovat na nádor nebo jeho léčbu jinak, tudíž se osobní zkušenosti od statistických dat mohou lišit.

Statistika 5letého přežití:

Lokalizovaný nádor 90 %
Regionální nádor 70 %
Metastázující nádor 10 %

Prevence rakoviny tlustého střeva i jejího návratu

Střevo je sídlem naší imunity. Péče o něj se tedy vyplácí jak v rámci prevence vzniku i návratu onkologického onemocnění, tak i jako podpůrná terapie při samotné léčbě nádoru. Při té je naše imunita totiž výrazně oslabována, proto je třeba ji podpořit. Dobře fungující imunita umí prostřednictvím mnoha různých mechanismů s rakovinnými buňkami sama bojovat a může se stát podporou standardní terapie. 

Po ukončené léčbě si navíc věnujte dostatečný prostor na regeneraci. Poučte se z příčin, které k nemoci mohly vést. Právě teď je totiž vhodná chvíle na to, začít se zdravým životním stylem, jehož nedílnou součástí je:

 • dbát na vyvážený jídelníček,
 • pravidelně se věnovat fyzickým aktivitám,
 • udržovat si optimální tělesnou hmotnost,
 • pít alkohol jen ve výjimečných příležitostech nebo vůbec,
 • nekouřit,

Pro snížení rizika recidivy je navíc nutné stále docházet na pravidelné preventivní kontroly

Alternativní preventivní možností je, že vám lékař může doporučit užívání některých léků, jako je například Aspirin nebo český Acylpyrin. Ty totiž podle výzkumu z roku 2012 snižují výskyt polypů. Zatím však chybí přesné odůvodnění, proč k tomu dochází i výchozí dávkování. Lékaři proto užívání těchto léků, jež mají své vedlejší účinky, doporučují pouze skupinám lidí s vysokým rizikem návratu či vzniku rakoviny tlustého střeva a konečníku. Nikdy proto tento lék neužívejte z preventivních důvodů, aniž byste se předtím poradili se svým lékařem.

Facebook

Nejnovější články

V posledních desetiletích věda učinila pokroky ve výzkumu a léčbě rakoviny, zvláště v oblasti biologické léčby, která má své specifické výhody i omezení.

Proč je biologická léčba žádaná

V posledních desetiletích věda učinila pokroky ve výzkumu a léčbě rakoviny, zvláště v oblasti biologické léčby, která má své specifické výhody i omezení.

biologicky aktivní fosfolipidy a imunita

Biologicky aktivní fosfolipidy: účinná prevence nemoci covid-19 i jiných infekcí

pro koho je vhodná imunoonkologická léčba

Imunologická léčba – jak funguje a pro koho je vhodná